Νέος Κύκλος Neurodanza – κάθε Τετάρτη

έναρξη Τετάρτη 20/03/2023, 19:00 - 21:00 - Θεσσαλονίκη