Κύκλος γυναικών στη Θάλασσα

Σάββατο 07/10/2023, 14:00 - 18:00 - Θεσσαλονίκη