Κύκλος γυναικών Mi Luna

Από την Κυριακή 23/04/2023, 19:00 - 21:30 για 4 συναντήσεις- Θεσσαλονίκη